معرفی اعضاء هیئت مدیره انجمن احبا

جناب آقای دکتر سید مظفر روحانی                      ریاست هیئت مدیره

سرکار خانم دکتر فرنگیس کاظمی                       نائب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای محمود مقدسی                               خزانه دار 

سرکار خانم طیبه دهباشی زاده                          مدیرعامل 

جناب آقای حمزه قنادی                                    عضو اصلی 

سرکار خانم فاطمه تقوی                                   عضو اصلی

سرکار خانم دکتر فریده فرهادی                           عضو اصلی

سرکار خانم اشرف شهرزاد                                 عضو اصلی

جناب آقای نادر مرشدیان                                   عضو اصلی

جناب آقای ناصر حاجی بابا                                 عضو علی البدل

سرکار خانم دکتر لیلا زوارهء                                 عضو علی البدل

جناب آقای دکتر بابک جعفری                               بازرس اصلی 

سرکار خانم رباب اثناعشری                                بازرس علی البدل

آخرین ویرایش در شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت 09:35

محتوای بیشتر در این بخش:

مطالب مفید