Forum Support

انجمن حمایت ازبیماران اسکیزوفرنیا

انجمن حمایت ازبیماران اسکیزوفرنیا در سال 1380 با شماره ثبت 13357 با هدف حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا، مراقبین و خانواده های آنان تأسیس گردید. رسالت این انجمن، معرفی بیماری و ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به آن، کمک به انگ زدایی و بالابردن کیفیت زندگی مبتلایان و خانواده ها، کاهش فشار روانی اقتصادی بر خانواده و حمایت یابی. جهت دستیابی به اهداف فوق از طریق آموزش خانواده، برگزاری همایش، برگزاری اردوهای تفریحی، آموزشی و درمانی، جلسات موسیقی درمانی و گروه درمانی و مشاوره و تشکیل گروه های حمایتی استفاده می گردد.

روز سه شنبه  مورخ 24/5/1396 برنامه تفریحی بازدید از مجموعه برج آزادی برای مددجویان مرکز روزانه احبا برگزار گردید که تعداد 35نفر از مددجویان به همراه همکاران مرکز روزانه و مدیرعامل مرکز سرکار خانم دهباشی در این برنامه شرکت داشتند. و بنظر میرسد اینگونه اردوهای یک روزه و بازدید از اثار تاریخی هنری میتواند نقش برجسته ای در بازتوانی شناختی و اموزش مهارتهای مختلف در مددجویان داشته باشد همان گونه كه يافته ها نشان دادند تفريح درماني توانسته است ميزان اضطراب، تنش و برآشفتگي اين بيماران را كاهش دهدهم چنين بر روي تفكر بيماران اثر مثبت داشته به طوري كه محتواي فكر غيرطبيعي، بزرگ منشي، سو ءظن و بدبيني را بهتر كرده اين روش توانسته است بر شدت بيماري و بهبودي كلي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا تأثير بگذارد و مي تواند به عنوان روشي غيردارويي در كنار دارودرماني و ساير رو ش هاي توانبخشي، براي درمان و توانبخشي اين بيماران به كار گرفته شود.

ورود به سامانه

همکاران ما

مطالب مفید