Forum Support

انجمن حمایت ازبیماران اسکیزوفرنیا

انجمن حمایت ازبیماران اسکیزوفرنیا در سال 1380 با شماره ثبت 13357 با هدف حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا، مراقبین و خانواده های آنان تأسیس گردید. رسالت این انجمن، معرفی بیماری و ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به آن، کمک به انگ زدایی و بالابردن کیفیت زندگی مبتلایان و خانواده ها، کاهش فشار روانی اقتصادی بر خانواده و حمایت یابی. جهت دستیابی به اهداف فوق از طریق آموزش خانواده، برگزاری همایش، برگزاری اردوهای تفریحی، آموزشی و درمانی، جلسات موسیقی درمانی و گروه درمانی و مشاوره و تشکیل گروه های حمایتی استفاده می گردد.

از ابتدای سال ١٣٩٦ موضوع ارائه جایزه‌ای به یاد عضو فقید هیأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان در بین روانپزشکان مطرح شد. دکتر افشین یداللهی به‌واسطه‌ی نوع نگاه انسانی و حضور پربار و مؤثر اجتماعی شخصیتی مقبول در بین آحاد مردم و متخصصان از طیف‌های متفاوت بود. به نظر می‌رسد اهدا جایزه‌ای با نام افشین یداللهی و البته با سازوکاری مناسب در راه تعالی و ارتقای بهداشت روان جامعه مؤثر باشد. به این منظور کمیته کاهش انگ و رسانه انجمن از طرف هیأت مدیره مأموریت یافت تا برای این نیت راهکاری پیدا کند.

این جایزه هر سال به فرد، گروه یا سازمانی که در راستای ارتقای سلامت روان جامعه گامی برداشته؛ اهدا می شود. تنها استثنای این شرط خود روانپزشکان هستند.

در ادامه از طرف انجمن در انتهای شهریورماه سامانه‌ای مجازی برای رأی‌دهی روانپزشکان معرفی می‌شود. کلیه روانپزشکانی که شناسه‌ی ایشان برای انجمن محرز است می‌توانند در این رأی‌گیری شرکت کنند. طی مدت تعیین‌شده تا شروع همایش از طریق سامانه رأی‌گیری انجام می‌شود.

در سال اول به‌صورت نمادین این جایزه به خانواده‌ی دکتر افشین یداللهی تقدیم شد و در سال 97 انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا) با اکثریت آرا موفق به کسب جایزه مذکور شد.

 

ورود به سامانه

همکاران ما

مطالب مفید