آیا داروهاي ضد روانپريشي اعتیادآور هستند؟

داروهاي ضد روانپريشي اعتیاد آور نيستند. به عبارت ديگر تحمل ايجاد نمي كنند. يعني اين كه برخلاف مواد مخدر ، پس از گذشت مدتی از مصرف دارو، بیمار نه تنها به مقدار بیشتری از دارو نياز ندارد بلكه با توصيه پزشك امكان كاهش آن هم وجود دارد.

 

ممكن است براي برخی اين سئوال پيش آيد كه اگر اعتيادي در كار نيست پس چرا بعد از قطع دارو بیماری عود مي کند ؟ پاسخ روشن است . ماهيت بيماري بدين گونه است . ماهيت بيماري مثل بيماري هائي مانند ديابت يا" مرض قند" و هيپرتانسيون يا "پرفشاري خون يا فشارخون بالا" و " آرتريت روماتوئيد يا "ورم مفاصل" است. تا وقتي داروهاي مربوط به اين بيماري ها به طور مرتب مصرف شوند علائم آنها كنترل مي شوند. به محض اين كه داروها ي مربوط قطع شوند ، قندخون و فشار خون بيمار افزايش مي يابد و ورم دردناك مفاصل بيمار را زمين گير مي كند.كاري كه اين قبيل داروها مي كنند كنترل علائم است .داروهاي ضد روانپريشي هم به اين شيوه عمل مي كنند. آنها با تنظيم مواد زيستي شيميايي بدن وبه ويژه مغز ،علائم را كنترل مي كنند و قطع زودهنگام آنها سبب بازگشت علائم مي شود.پس همان گونه كه درمورد داروهاي ضد فشارخون ، ضد ديابت و ضد آرتريت روماتوئيد اعتيادي در كار نيست واشخاص مبتلا سعي مي كنند داروهاي خود را ميل كنند در اينجا هم موضوع اعتياد منتفي است و تداوم درمان ضروري است .

 

آخرین ویرایش در جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 23:33

مطالب مفید