بيماري اسكيزوفرنيا و خانواده

وقتي ابتلاء يكي از اعضاء خانواده به بيماري اسكيزوفرنيا مشخص و تائيد مي شود به ناگهان بار سنگيني بر خانواده تحميل مي شود. خانواده تمامي آمال و آرزوهاي خود در باره ي عزيزي از اعضاء خانواده را بر باد رفته مي انگارد. خانواده نگران بيمار، بيماري و آينده ي شخص مبتلا مي شود. در اين بين رفتارهاي بيمار مثل بي توجهي او به خود و محيط اطراف، حساسيت هاي بي مورد، سوءظن و احتمالا پرخاشگري هاي وي و نيز عدم رعایت بهداشت فردی، فشار رواني زيادي بر خانواده وارد مي كند.فشار اين رفتارها ي بيمار بر سایر افراد خانواده به ويژه کودکان و نوجوانان و اعضاي سالمند آن بيشتر است. براي كاهش اين فشار ها ، با آنان در باره ي بيماري صحبت كنيد و توضيح دهيد كه رفتارهاي بيمار با قصد آزار و اذيت و يا لجبازي نيست .براي آنان روشن سازيد كه بخشي از اين رفتارها معلول بيماري است و با درمان اصلاح خواهند شد.از اعضاي خانواده بخواهيد كه در حد توان خود ، وقتي را براي بيمار و بودن با او اختصاص دهند و در زمان هاي در نظر گرفته شده مسئوليتي را كه پذيرفته اند (طبق توصيه پزشك و يا عضو ديگري از تيم درمان) به اجام رسانند.توجه به نكات روابط شما با بيمار را تنظيم مي كند و فشارهاي ناشي از بيماري را به حد اقل مي رساند.

 

پيشنهادهايي براي كاهش فشار رواني

 • مطمئن شوید که بیمار داروهایش را به طور منظم، مرتب و به موقع مصرف می نماید.
 • به یاد داشته باشید که براي سازگاري با بیماری های دراز مدت بیمار ، به زمان بيشتري نیاز هست.
 • همه ي اعضاء خانواده را (به تناسب توان آنان) در مراقبت از بيمار و رسيدگي به امور وي شركت دهيد.
 • ازانتقاد ، ایجاد درگیری وجر و بحث با بيمار و بروز موقعیت های پر تلاطم و پر تنش پرهیز کنید
 • حتی زمانی که بيمار بي توجه به اطراف به نظر مي رسد از او غافل يا نسبت به او بي توجه نباشيد.
 • نشان دهيد كه شرايط جديد از علاقه ي شما به او نكاسته است و شما همچنان او را دوست دارید.
 • وسائل شخصي( مثل حوله، دمپائي) براي او تهيه كنيد و او را به خاطر رعايت بهداشت تشويق كنيد.
 • با تقدير از كارهاي مثبت و موفقیت ها، حتي موفقيت هاي كوچك ، عزت نفس بيمار را تقویت نمائید.
 • با مشاركت بيمار و با توجه به علائق وي ، یک برنامه روزانه تنظیم و اجراي آن را خواستار شويد.
 • بیمار را هم در فعالیت های اجتماعی، ميهماني هاي خانوادگي، و بازي هاي جمعي شركت دهيد.
 • حقوق بيمار را محترم بداريد و تاحد مقدور امكان زندگی خصوصی مستقل او را فراهم سازيد.
 • براي ساير اعضاء خانواده هم (به ويژه كودك و نوجوان ) فرصتي براي تفريح و سرگرمي فراهم كنيد .

آخرین ویرایش در جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 23:31

مطالب مفید