پيامدهاي کاهش يا قطع دارو چيست؟

پيش از اين به ماهيت عود كننده ي بيماري اشاره شد . اكنون لازم است ياد آور شويم كه خطر عود بيماري با قطع دارو 50% افزیش می یابد. به خاطر خواهيم داشت كه با هر بار عود، توانایی روانی بیمار در عرصه هاي مختلف كاهش بیشتری پیدا می کند .به عبارت ديگر كاركردهاي بيمار بيشتر دستخوش تخريب مي شود. اين سير پسرونده هم براي بيمار و هم اعضاء خانواده و مراقبان وي فشار زيادي وارد مي كند.هزينه هاي عيني وملموس حملات عود مانند هزينه بستري مجدد بر خانواده تحميل مي شود. در چنين وضعي پول ، وقت و تلاش زيادي صرف آن خواهد شد كه بيمار به وضعيت قبلي برگردد. بنا براين و با تاكيد بر اين كه با هر بار تكرار حمله وضعيت بيمار بدتر خواهد شد ضروري است كه از كاهش يا قطع داروي بيمار بدون موافقت پزشك خودداري شود.كاهش دارو در شرايطي كه بيمار با استرس جديدي مانند تغيير محل زيست، تعيير شغل و يا از دست دادن دوست يا شخصي از اعضاي خانواده مواجه است منطقي نيست. اگر چنين شرايطي وجود دارد لازم است كه پزشك معالج از آن با خبر شود.

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 08 آذر 1394 ساعت 20:33

مطالب مفید