نوع داروي مصرفي چگونه تعيين مي شود؟

برای درمان بیمار اسکیزوفرنیا مقدار مشخصی دارو از داروهاي خاص نیاز است . منظور از مقدار خاص اين است كه با افزایش مقدار دارو اثر ،درمانی آن افزایش نمی یابد و مراد از داروهاي خاص داروهاي ضد روانپريشي است .به طوري كه پيش از اين اشاره شد اين دسته از داروها به سه نوع سنتي " نسل قديم" يا " نسل اول" ، و داروهاي "غير معمول"، "جديد" يا " آتيپيك" تقسيم مي شوند كه خود به دو نوع نسل دوم و نسل سوم تقسيم مي شوند .

 

مقدار دارو توسط پزشک معالج بیمار، متناسب با مرحله بیماری و شرایط وی تجویز می شود.بنابراین مقدار دارو برای تمام بیماران یکسان نیست بلکه بر حسب شدت علایم، سن،جنس، وزن بیمار و نوع دارو تعیین می شود.علاوه براین ،پزشک وجود همزمان سایر بیماری های جسمانی و یا مصرف داروهای دیگرتوسط بیمار،وجود حساسيت هاي داروئي،سابقه ي پاسخ قبلي به درمان در بيمار و اعضاي خانواده ي او را در تجویز نوع و مقدار دارو در نظر می گیرد.به عنوان مثال پزشك ممكن است روزانه 3تا 6 عدد از يك دارو را تجويز كند. در حالي كه همان پزشك براي درمان همان بيمار با همان علائم از يك نوع داروي فقط 1 يا 2 قرص در روز نسخه نمايد.اگر بيمار شما در خوردن داروهاي خود، همكاري كافي ندارد يا به طور مرت آنها را مصرف نمي كند ممكن است داروي طولاني اثر براي بيمار شما تجويز شود. يا اگر تمايل و همكاري مناسب در خوردن دارو ندارد ، داروي تزريقي براي او نسخه شود.

پزشك معالج ممكن است با توجه به عوارض داروئي و يا حساسيت قبلي بيمار، و يا مقاوم بودن او به داروهاي معمول بخواهد نوع دارو را عوض كند.به خاطر داشته باشيد اطلاعاتي كه بيمار و خود شما به عنوان مراقب او به پزشك منتقل مي كنيد يكي از عمده ترين ابزارها و ضرورياتي است كه وي را در تعيين نوع و مقدار دارو راهنمايي خواهد كرد.

با توجه به این نکات لازم است توجه داشته باشید که هرگونه اطلاعاتي كه در زمينه ي داروئي به شما عرضه مي شود فقط براي افزایش آگاهی شما است تا بتوانید به بیمارتان به نحو موثر کمک نمائید و به منزله مجوزی برای تجويز دارو به غير و يا تغییر رژیم داروئی بیمار نیست.

 

آخرین ویرایش در جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 23:27

مطالب مفید